حضور شرکت تولیدی پارسان پلیمر تیام کیا در نمایشگاه بین المللی